1. Na początek należy wystąpić do Gminy o Warunki Zabudowy (WZ) lub Wypis i Wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, jeśli Gmina taki plan miejscowy juz posiada;
 2. Gdy nie ma planu – należy złożyć w Gminie wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, załączając do wniosku wyrys z mapy zasadniczej;
 3. Następnie należy zamówić mapę do celow projektowych;
 4. Wypis z rejestru gruntów;
 5. Ekspertyzę geologiczną gruntu;
 6. Na podstawie tych dokumentów możemy  zacząć przygotowywać koncepcję architektoniczną a zaraz po niej projekt architektoniczny do pozwolenia na budowę
 7. Należy także zwrócić się do wykonawców poszczególnych sieci o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej;
 8. Następnie  należy złożyć w Starostwie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę załączając 4 egz. projektu wraz z potrzebnymi opiniami i uzgodnieniami – czas zalatwienia sprawy do 65 dni w zależności od regionu Polski;
 9. Po uprawomocnieniu się  pozwolenia na budowę, należy kupić w Urzędzie dziennik budowy, zatrudnić kierownika budowy, zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o ustanowieniu kierownika budowy i terminie rozpoczęcia robot (co najmniej 7 dni wczesniej);
 10. Teraz można już przystąpić do wykonania płyty fundamentowej.
 11. Po odbiorze płyty przystępujemy do montażu budynku i wykończenia zgodnie z zakresem objętym umową 
 12. Po zakończeniu wszystkich robót należy zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy
 13. Jeśli w ciągu 21 dni od złożenia zawiadomienia Urząd nie wniesie sprzeciwu, można przystąpic do użytkowania domu.

 

klucze

 

 

 

 

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.